ARKITEKT • KONTROLLANSVARIG

HUSKVARNA - JÖNKÖPING

Husritningar och projekteringar

Din arkitekt i Huskvarna

Ska du bygga nytt hus eller funderar du på en tillbyggnation av villan? Jag har lång erfarenhet inom arkitektbranschen och har utfört husritningar av alla dess former för privatpersoner och företag i Huskvarna och i huvudsakligen i och omkring Stockholm, men också i övriga Sverige.

Energieffektiva småhus

Jag ritar kostnadseffektiva och personligt utformade småhus. Hand i hand med den arkitektoriska utformningen gör jag kontroller och beräkningar som utgör underlag för konstruktionsritningar och andra handlingar som behövs för att få kontroll på energikostnaderna. Jag erbjuder mig också att delta under byggnadstiden med råd och anvisningar och kontroller samt som kontrollansvarig.

Kontakta gärna mig för mer information.

Behöver du hjälp med att söka bygglov?

Arkitektkontor Jan-Olov Zvantesson kan hjälpa dig med konsultation och rådgivning gällande bygglov och andra byggjuridiska frågor. Vi utför bygglovsritningar, konstruktionsritningar, gör ansökningar förslag till kontrollplaner m.m. som kan behövas inför startsamråd och byggande. Under byggtiden kan jag medverka med råd om byggåtgärder och som kontrollansvarig.

För att läsa mer om vad det innebär besök sidan kontrollansvarig.

Nedan finns exempel på hus jag ritat. Klicka på ritningarna för större storlek.

Hus vid vattnet
Arkitektkontor Jan-Olov Zvantesson
 Hus vid vattnet

Detta hus ligger på Lidingö med utsikt över vattnet. Framför huset finns en rejäl pool för avsvalkning och bad på sommaren.

På taket dit man kommer med hiss finns en uteplats med grill.

Ovanför och bakom det här huset skymtar man på bilden ett stort hus. Det låg tidigare ungefär där det nya huset nu ligger. Som man ser så har det nya huset bara en våning ovan mark mot baksidan - och taket är platt.

Härigenom har man en härlig utsikt, även ifrån det bakomvarande huset, utöver vattnet.

Hus i hus
Arkitektkontor Jan-Olov Zvantesson Byggt efter egen byggmetod

Det här huset är byggt med min egen byggmetod - Hus i hus. Det är en byggmetod som jag började med redan 1989 och är idag ett bland de mest energieffektiva husen - till ett attraktivt pris. Förutom energieffektiviteten har det många fördelar under byggnadstiden. Eftersom men börjar bygga det yttre huset först och färdigställer det med panel, fönster, dörrar och papp på taket.

Eftersom men börjar bygga det yttre huset först och färdigställer klimatskalet helt, med panel, fönster, dörrar och takpappen på plats, blir huset en skyddad arbetsplats för resten av arbetet. Vid behov kan man också värma upp utrymmet.

Tillbyggnad Lidingö
Arkitektkontor Jan-Olov Zvantesson Byggverktygen är skyddade mot stöld och byggnadsmaterial kan lagras skyddat. Då isoleringsarbetena utförs och det inre huset byggs är arbetsplatsen helt skyddad från regn och snö.

Byggmetoden är användbar i nästan alla sammanhang då man bygger trähus.

Bilden härintill visar en tillbyggnad av ett klassiskt Lidingöhus, dels under arbetet med tillbyggnaden, en perspektivteckning och ett foto av den färdiga byggnationen.

Genom tillbyggnationen har huset fått bättre proportioner och är mycket vackrare nu än det var tidigare. Det är svårt att se att inte huset alltid har sett ut så här.

Tillbyggnad Kaxholmen
Arkitektkontor Jan-Olov Zvantesson Tillbyggnad Kaxholmen

Utanför Kaxholmen ligger det här huset. När vi fick i uppdrag att göra en tillbyggnad och lite ändringar på det här - då nyrenoverande - huset visade det sig gömma på mycket röta.

Det blev ett stort arbete där de två nedersta timmerraderna måste ersättas. Idag är huset charmigt, och krokigt och snett. Utvändigt är tillbyggnaden till vänster väl synlig och även verandan på framsidan är allt annat än tidstypisk. Men huset har faktiskt blivit lite vackrare så. Invändigt är alla de gamla golven på bottenvåningen rivna och ersatta av en välisolerad platta på mark med golvvärme. Även i övrigt har renoveringen invändigt varit omfattande. Den helt nya elektriska installationen byttes till en helt ny elektrisk installation! Att byta alla elrör innebär omfattande byggarbeten.

 

Byggnation Lidingö
Arkitektkontor Jan-Olov Zvantesson Byggnation Lidingö

På Lidingö står också det här huset. Kunden hade en bild av hur han ville att huset skulle se ut (fig 1.) Den var inte direkt anpassad för svenska förhållanden med t.ex. den stora takterrassen. Inte heller överensstämde den med detaljplanen, men kundens intentioner framgick helt klart.

Kundens ritning (fig 1.) bearbetades, vilket ledde till en skiss (fig 2.) med alla fasader och planer inritade och anpassade till detaljplanens krav och faktiska markförhållanden. Efter fortsatta arbeten tillsammans med kunden arbetades det fram som blev underlag (fig 3.) till bygglovsritningen.

Det färdiga resultatet (fig 4.) visar släktskapet med kundens originalbild. Fasaderna mot norr och söder är mer lika kundens vision.

Det är samma fasad, fasad mot väster, på alla bilderna.