ARKITEKT • KONTROLLANSVARIG

HUSKVARNA - JÖNKÖPING

Om mig

Fjärde generationen inom byggverksamhet

Byggmästare Adolf Martinsson

Min morfar hette Adolf Martinsson. Han var byggmästare i Huskvarna och många av hans hus står kvar än idag. På bilden ovan står morfar tillsammans med sitt arbetslag, med en ritning i ena handen och en tumstock i den andra. Även hans far var byggnadssnickare, vid sidan av sitt yrke som bonde. Han var med och byggde rådhuset i Jönköping.

Morfar hade två döttrar och det var vid den tiden inte comme-il-faut för kvinnor att ägna sig åt snickeriarbeten, i alla fall inte med hus. Det blev alltså ett litet hopp, men i princip är jag fjärde generationen inom byggverksamhet.

Cittran i Huskvarna

Det mest kända av morfars byggen är ”cittran” som visas på kartbilden här nedanför. Det närmaste fönstret på bottenvåningen var tidigare en dörr som ledde till, under åren olika butiksverksamheter. Moster Binnie föddes 1907 i det som sedan blev ”gårdshuset”, innan ”cittran” byggdes. Familjen bodde kvar i gårdshuset medan ”cittran” byggdes.

Morfar byggde hus vår, sommar och höst medan fönster, dörrar, trappor m.m. till husen tillverkades på vintern i den egna verkstan, där det också fanns en smidesugn för tillverkning av t.ex. gångjärn och en del verktyg. Vid renovering av en dörr sommaren 2011 togs all färg bort. Då framträdde morfars signatur med stora bokstäver i blyerts. Det är möjligt att han signerade sina hus innan han överlät dem till beställaren.


Klicka för större kartbild

Nu bor jag och min familj på Tegnérgatan 4, också byggt av min morfar. I bottenvåningen fanns Boråsmagasinet och Dalakonditoriet. I Dalakonditoriet brukade Huskvarnas ishockeyspelare samlas efter träning och spel. Det hände inte sällan att de slog sönder sina hockeyklubbor vilka då ersattes av nya klubbor tillverkade i verkstan på gården. Skattemyndigheten anser numera att verkstaden har två garage, men för att komma in där med bil måste man köra över gräsrondellen, och ha en tillräckligt liten bil samt ha tungan rätt i mun.